شکایات خود را به Support@midigi.ir  ارسال کنید.


ساعت کاری فروشگاه می دیجی :

 

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه از ساعت ۷  صبح الی 10 شب


یکشنبه- سه شنبه از ساعت ۷ غروب تا 11 شب


پنجشنبه و جمعه تعطیل

 


011-32325236


0911-112-7723


پویا موعودی


info@midigi.ir


https://midigi.ir