فیلتر ماسک تنفسی می میجیا شیاومی شیائومی


 Xiaomi Mi MiJia AirWear AntiFog AntiHaze Mask Replacement Filter


**این فیلتر مناسب برای تمام ماسک های شیاومی میباشد**

**قیمت برای یک عدد فیلتر میباشد**

مشاهده جزئیات